Cuairteoirí agus Ceol / Visitors and Music

A chairde,

Tá a fhios agam gur ‘drochbhlagóir’ atá ionam, agus nach raibh mé ag scríobh anseo le fada. Mo leithscéal faoi sin.

Níl mé ábalta a chreidbhéail gur mí Iúil é…  I gceann mí go leith, pillfidh muid abhaile go Massachusetts. Tá neart ama againn anseo fós agus tá neart le déanamh insan am sin, ach tá sé doiligh gan bheith ag smaoineamh fán saol a bheas againn nuair atá muid ar ais sna Stáit, agus caidé a dhéanfaidh muid ansin. Beidh ‘suaitheadh cultúir’ againn, gan amhras.

Agus muid ag druidim le deireadh ár dtréimhse anseo, tá cairde ag teacht ó achan áit le cuairt a thabhairt orainn! Bhí lúcháir orainn fáilte a chur roimh teaghlach ó Vermont, na Tansleys – Daron, Priscilla, Kyle, agus Elena. Creid nó ná creid, d’fhan siad uilig san árasán s’againne, sa leaba breise agus ar an urlar. Bhí sé rud beag lán sa teach seo, ach ba chuairteoirí iontach deas iad agus bhain muid an-sult as a gcomhluadar. Ar an drochuair, bhí orainn ár n-am a chaitheamh ag scríobh na dtráchtas ag an choláiste, seachas bheith ag turasóireacht lenár gcairde, ach bhí na tráthnónta againn, ar a laghad. Is ceoltóir den scóth é Daron ar an fheadóg, agus bhí neart craic againn leis ag seinm ceoil san árasán agus ag cúpla seisiún. Agus bhí an-spraoi agamsa le hElena, ag seinm na gcupáin! Theagasc sí an rithim agus an t-amhrán seo domh: http://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8

Agus chuaigh muid amach ag ‘buskáil’ ar shráid na Gaillimhe le Daron ar an fheadóg!

IMG_3298 100_0334

D’imigh na Tansleys ar an 3ú lá de mhí Iúil, agus an lá ina dhiaidh bhí áthas an domhain orainn ár gcara Pádraig a fheiceáil, ar chuairt ón Bheilg. D’fhan sé ar an Cheathrú Rua seachas linne, ar an drochuair, ach ba dheas é dinnéar a ithe leis agus a bheith ag caint.

Amarach, tiocfaidh ár gcairde Myshele agus Doug ón Alban ar feadh cúpla lá, agus ansin rachaidh muid ar thuras go Londain ar feadh cúpla lá! Fuair muid ticéidí saor in aisce ón bhanc (bhí ‘promotion’ ag Banc na hÉireann nuair a fuair muid ár gcuntais ag tús na bliana), agus fanfaidh muid le teaghlach dár gcuid ansin. Tá muid ag súil go mór leis, ach tá a fhios againn go mbeidh muid faoi bhrú mhór leis na tráchtais dhámanta seo! Ní bheith an seans seo againn arís le fada, áfach, agus bainfidh muid leas as agus muid anseo.

Nóta beag amháin eile… tá seasúr an cheoil faoi lán seoil anseo in Éirinn… agus leis an easpa airgid/ama atá againn, níl muid in ann a dháth a dhéanamh fá dtaobh de! 😦 Thosaigh an Scoil Samhradh Willie Clancy inné, tá Féile Blás díreach i ndiaidh críochnú i Luimneach, agus beidh Scoil Acla agus an Fleadh Ceoil ar siúl i mí Iúil / Lúnasa. Bhuel, déanfaidh muid iarracht cúpla rud a fheiceáil anseo is ansiúd, agus b’fhéidir nach gcaillfidh muid achan rud deas.

Ar ais go dtí an obair liom. Bainigí sult as an lá!

Amanda

____________________________________________

Hello everybody,

I know I’ve not been very good at keeping up with this blog regularly, my apologies about that. Bad blogger… bad blogger!

I can’t believe it’s already July! In a month and a half, we’ll be returning home to Massachusetts. We still have a lot of time here, and lots to do in that time yet, but it’s difficult to not think about the life we’ll have again once we return to the states, and what we’ll do once we get back. I’m sure we’ll go through quite the period of culture shock, for starters.

As we’re closing in on the end of our time here, friends are flocking to Ireland to visit! We were delighted to host a family from Vermont, Daron, Priscilla, Kyle, and Elena Tansley, here for about a week. Believe it or not, they all stayed here in our apartment, in the extra bed and on couch cushions on the floor. Yeah, it was a bit cramped, but they were such lovely guests and we really enjoyed their company. Unfortunately, we weren’t the best of hosts as we had to go to the college and work on our theses about every day, rather than tour around with our friends, but at least we got to see them in the evenings and mornings. Daron is one of the finest whistle players we’ve ever heard, and we really enjoyed playing tunes with him, both in the apartment and in a couple of sessions in town. And I had a blast learning how to play the cups with Elena! She taught me this rhythm and song: http://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8

And then we went busking in Galway center with Daron on the whistle (yes, believe it or not friends in MA, Daron Tansley went busking with us!)!

IMG_3298 100_0334

The Tansleys left on the 3rd of July, and the next day we met up with dear friend Pádraig, as he was visiting from Brussels (where he works as an Irish-language translator for the EU). He stayed in Carraroe instead of with us, unfortunately, but it was very nice to at least share an evening with him.

Tomorrow, our friends Myshele and Doug from Scotland will come for a few days, and then we two will head to London for a couple of days! We got tickets for free from the bank (Bank of Ireland had it as a promotion when we got our student accounts in September), and we’ll be staying with family in the London area. We’re really looking forward to it, even if we are under pressure with these darned theses, as we won’t have another chance like this for a very long time after leaving Europe – so let’s take advantage of it!

One other note… music season is in full swing here in Ireland… and of course, with the lack of funds and time, we can’t do a thing about it! 😦 The Willie Clancy Summer School started yesterday, I believe, the Blás festival in Limerick just finished, and the Acaill Island Summer School and the Fleadh Ceoil will be happening this month and next. Sigh. Well, we’ll try to get out to a couple things here and there and not miss it all, it just seems so silly that it’s all right… there… in our grasp, and we have to remain tied to the computers in order to finish everything in time for our departure. We’ll see what fun stuff we can squeeze in here and there, though!

Back to work for now. Have a great day!

Amanda

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s