Taighde i dTír Chonaill

Haighea a chairde,

Tá muid ar an Bhun Bheag anois, ag stopadh i dteach cairde dár gcuid, Paul agus Linda McGill, agus ag obair ar na tráchtais (ó, na tráchtais, na tráchtais…). Tá ag dul go maith linn, den chuid is mó… beidh mise ag déanamh agallamh amárach agus Dé Máirt le heolas a bhailiú ar idé-eolaíochtaí atá ag cainteoirí dúchais agus ag foghlaimeoirí faoin Ghaeilge, futhú féin, agus faoina chéile mar chainteoirí. Tá súil agam nach ndéanfaidh mé amadán domh féin, ag cur ceisteanna ar na daoine uaisle sin!

Agus mé ag déanamh taighde, mhol ár gcara Maitiú an t-alt suimiúil seo dúinn, le Brian Ó Broin: http://www.gaelport.com/default.aspx?treeid=37&NewsItemID=3726  Pléann sé an mhíthuiscint a bhíonn idir cainteoirí dúchais agus foghlaimeoirí na Gaeilge, agus maíonn sé nach mbíonn an dá dream ag labhairt lena chéile go minic, mar gheall go bhfuil sé doiligh an grúpa eile a thuigbheáil. Cé gurb é mo thuairim féin (nó ‘idé-eolaíocht’ atá agam, mar a déarfá!) go bhfuil sé iontach leisciúil gan iarracht a dhéanamh éisteacht agus labhairt le cainteoirí dúchais más foghlaimeoir thú, tuigim an deacracht a bhíonn ag an dá dream. Ar scór ar bith, molaim an t-alt seo daoibh, má tá suim agaibh ann.

Ar ais go dtí an scríobh, cé go bhfuil an ghrian ag soilsiú agus tá an fharraige ag mo mhealladh! Slán anois,

Amanda

_______________________________________________________________

Hi everyone,

We are in Bunbeag at the moment, staying at the house of our friends, Paul and Linda McGill, and working on our theses (oh, thesis, thesis, thesis…). Things are going well, for the most part… I’ll be doing my interviews tomorrow and Tuesday to gather info on the ideologies that native speakers and Irish learners in the Gaeltacht have about the language, themselves, and each other as speakers of Irish.  I just hope I don’t make an idiot of myself questioning all these nice people who have agreed to do this for me!

During my research process, our friend Maitiú suggested this very interesting article to us, by Brian Ó Broin: http://www.gaelport.com/default.aspx?treeid=37&NewsItemID=3726. It discusses the lack of understanding between native speakers and Irish learners in Ireland, and it claims that the two groups don’t speak with each other very much, because of this difficulty in understanding. Although, in my own humble opinion (or one could say that this is one of my ideologies!), it is incredibly lazy of a language learner not to bother listening to or speaking with native speakers of a language, I understand the difficulty that both groups have. At any rate, I wanted to suggest it to you, if you’re interested.

Back to writing, despite the fact that the sun is shining and the beautiful blue ocean beckons at our doorstep. 🙂 Bye for now,

Amanda

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s