Light my fire

Chuaigh muid amach le chéile anocht chuig ócáid an-speisialta i gCloughanover, Co. na Gaillimhe. Bhí sé an-deas agus thar a bheith suimiúil. Tá nasc anseo fá bhur gcoinne. Bainigí sult as! 

We went to a fabulous fire-event in Cloughanover, Co. Galway tonight. It was lovely, and I’ve attached a You Tube link for your viewing pleasure. 

http://www.youtube.com/watch?v=xUfeUIOcucs

Advertisements

Roinnt Pictiúirí / Some pictures

A chairde, anseo atá roinnt pictiúirí ón mhí seo chaite. Bainigí sult astu! / Folks, here are some pictures from our June adventures, hope you like them!

Mí an Mheithimh / The Month of June

A chairde,

Ní chreidim é, ach tá mí an Mheithimh chóir a bheith thart cheana féin!  Chaith muid coicís i dTír Chonaill idir an 5ú agus an 19ú lá de mhí seo, agus bhí sé go hiontach, mar is gnáth. Bhí mé féin ag déanamh taighde do mo thráchtas ag an Acadamh i nGaoth Dobhair (agallaimh le muintir na háite ansin), agus ba dheas an deis í ár gcuid oibre a dhéanamh in áit chomh galánta sin. Bhí an aimsir go hálainn don chéad seachtain a bhí muid ansin, agus bhí cosúlacht na Spáinne ar an Bhun Bheag! D’fhan muid lenár gcairde Paul agus Linda, sa Teach Bán, agus bhain muid an-sult as a gcomhluadar. An dara seachtain, d’fhan muid i dteach ár gcarad, Pat, i bhFalcorrib. Ní raibh an aimsir chomh grianmhar is a bhí, ach fós féin ba dhoiligh pilleadh ar ais go Gaillimh Dé Céadaoine.

Bhí ceolchoirm iontach le feiceáil againn oíche Chéadaoine, áfach! Bhí Mick O’Brien, a iníon Aoife Ní Bhriain, agus Emer Maynock ag seinm ag Eaglais Naomh Nicolás i lár na Gaillimhe, agus ba cheolchoirm an-deas í. Ar an drochuair, ní raibh an fhuaimníocht rómhaith mar ní raibh maidhceanna acu, agus d’imigh/mheasc an fhuaim chomh luath is a sheinn siad aon rud, ach bhain muid sult as ar scór ar bith.

Ba é an lá ina dhiaidh, an 20ú, breithlá Sheanacháin! Ní raibh a fhios aige, ach chuir mé féin coisir bheag le chéile ar a shon ag Áras na nGael, agus nuair a shroic muid an teach tabhairne fá choinne ‘cúpla port le cairde,’ bhí slua ann le ceiliúradh, ag fanacht leis! Sílim go raibh an-iontas air agus bhí sé go hiontach am a chaitheamh le cuid mhór ár gcairde sa tír seo. Thug cairde carn bídh leo, bhí ceol ar dóigh, damhsa iontach, agus craic mhór.  Go raibh míle maith agaibh uilig as teacht arís, ba oíche mhór í!

Tá ag gabháil de réir a chéile leis na tráchtais, agus caithfidh muid cromadh ar an obair anois, ionas go bhfuil achan rud déanta roimh mhí Lúnasa. Le cuidiú Dé, beidh…

Le grá,

Amanda

_____________________________________

Hello friends,

I don’t believe it, but June is almost over! We spent a  fortnight in Donegal between the 5th and 19th of this month, and it was wonderful, as usual. I was doing research for my thesis at the Acadamh in Gweedore (doing interviews with local folks), and it was such a lovely chance to be doing our work in such a beautiful place. The weather was gorgeous for the first week or so that we were there, it was like Spain in Bunbeg! We stayed with our friends Paul and Linda, in ‘an Teach Bán,’ and we really enjoyed their hospitality and company. The second week, we stayed at our friend Pat’s cottage in Falcorrib (our home away from home!). The weather wasn’t so spectacular as it had been, but it was still difficult to pull ourselves away and return to Galway on Wednesday.

However, we had a concert to attend! Mick O’Brien, Aoife Ní Bhriain, and Emer Maynock were playing at St. Nicholas’s Church in Galway, and it was a really nice concert. Unfortunately, the acoustics were not very good, as they didn’t have microphones and the sound kind of disappeared into the ether of the church (or mixed all together), but we really enjoyed it anyway.

And the next day, the 20th, was Jonathan’s birthday! Unbeknownst to him, I had been planning a surprise birthday party for him for months, and when we arrived at Áras na nGael for ‘a couple of tunes with friends,’ there was a great big group of all our wonderful friends in Ireland to greet him and celebrate his birthday! They brought loads of food, our friend Máire made a delicious wheat-free chocolate cake, and we had loads of tunes and dancing and craic. I think he was really surprised, and it was  truly wonderful to spend this time with all of our Ireland friends. Thanks to you all who were able to make it, it was a great night!

Bit by bit, these theses are coming together, and now we have to put our noses to the grindstone so that everything is finished by August 1st. Hopefully, that will come to pass…

All the best,

Amanda

Taighde i dTír Chonaill

Haighea a chairde,

Tá muid ar an Bhun Bheag anois, ag stopadh i dteach cairde dár gcuid, Paul agus Linda McGill, agus ag obair ar na tráchtais (ó, na tráchtais, na tráchtais…). Tá ag dul go maith linn, den chuid is mó… beidh mise ag déanamh agallamh amárach agus Dé Máirt le heolas a bhailiú ar idé-eolaíochtaí atá ag cainteoirí dúchais agus ag foghlaimeoirí faoin Ghaeilge, futhú féin, agus faoina chéile mar chainteoirí. Tá súil agam nach ndéanfaidh mé amadán domh féin, ag cur ceisteanna ar na daoine uaisle sin!

Agus mé ag déanamh taighde, mhol ár gcara Maitiú an t-alt suimiúil seo dúinn, le Brian Ó Broin: http://www.gaelport.com/default.aspx?treeid=37&NewsItemID=3726  Pléann sé an mhíthuiscint a bhíonn idir cainteoirí dúchais agus foghlaimeoirí na Gaeilge, agus maíonn sé nach mbíonn an dá dream ag labhairt lena chéile go minic, mar gheall go bhfuil sé doiligh an grúpa eile a thuigbheáil. Cé gurb é mo thuairim féin (nó ‘idé-eolaíocht’ atá agam, mar a déarfá!) go bhfuil sé iontach leisciúil gan iarracht a dhéanamh éisteacht agus labhairt le cainteoirí dúchais más foghlaimeoir thú, tuigim an deacracht a bhíonn ag an dá dream. Ar scór ar bith, molaim an t-alt seo daoibh, má tá suim agaibh ann.

Ar ais go dtí an scríobh, cé go bhfuil an ghrian ag soilsiú agus tá an fharraige ag mo mhealladh! Slán anois,

Amanda

_______________________________________________________________

Hi everyone,

We are in Bunbeag at the moment, staying at the house of our friends, Paul and Linda McGill, and working on our theses (oh, thesis, thesis, thesis…). Things are going well, for the most part… I’ll be doing my interviews tomorrow and Tuesday to gather info on the ideologies that native speakers and Irish learners in the Gaeltacht have about the language, themselves, and each other as speakers of Irish.  I just hope I don’t make an idiot of myself questioning all these nice people who have agreed to do this for me!

During my research process, our friend Maitiú suggested this very interesting article to us, by Brian Ó Broin: http://www.gaelport.com/default.aspx?treeid=37&NewsItemID=3726. It discusses the lack of understanding between native speakers and Irish learners in Ireland, and it claims that the two groups don’t speak with each other very much, because of this difficulty in understanding. Although, in my own humble opinion (or one could say that this is one of my ideologies!), it is incredibly lazy of a language learner not to bother listening to or speaking with native speakers of a language, I understand the difficulty that both groups have. At any rate, I wanted to suggest it to you, if you’re interested.

Back to writing, despite the fact that the sun is shining and the beautiful blue ocean beckons at our doorstep. 🙂 Bye for now,

Amanda