Alt suimiúil faoi fhear ón Bhlascaod Mór / Interesting article about a man from the Great Blasket

Seo daoibh, a chairde, alt faoi fhear a rugadh ar an Bhlascaod Mhór atá ina chónaí in Iarthar Massachusetts anois! Bhuail muid leis uair amháin, is cuimhin liom, agus tá scóth na Gaeilge aige fós.

http://www.masslive.com/living/index.ssf/2013/05/native_irish_speaker_michael_carney_of_east_longmeadow_scheduled_to_release_his_blasket_island_memoi.html#incart_river

Le meas,

Amanda

__________________________

Here’s an article for y’all about a man who was born on the Great Blasket, who now lives in Western Massachusetts. We actually met him years ago, I remember, and he has great Irish.

http://www.masslive.com/living/index.ssf/2013/05/native_irish_speaker_michael_carney_of_east_longmeadow_scheduled_to_release_his_blasket_island_memoi.html#incart_river

Cheers,

Amanda

Advertisements

Turas Iontach sa Spáinn! / Wonderful trip in Spain!

A chairde,

Tá muid i ndiaidh pilleadh ón Spáinn, ina raibh muid ar feadh beagán níos mó ná seachtain amháin le mo thuismitheoirí, agus turas ar dóigh a bhí ann! Rinne mo mháthair plean turais an mhaith, agus ní amháin go ndeachaigh muid go háiteanna éagsúla in Andalucía ach chonaic muid an oiread rudaí iontacha in achan áit. Gan trácht a dhéanamh ar an aimsir, a bhí foirfe (20 – 27 C agus grianmhar chor a bheith achan lá!)… caithfidh mé a adhmháil go raibh sé doiligh pilleadh go Gaillimh baistí! In éindí leis na rudaí a chonaic muid, bhí sé go hiontach am a chaitheamh le mo thuismitheoirí agus a bheith ag taisteal leo.

B’aisteach an rud é mo chuid Spáinnise a úsáid arís, fosta… ba mhinic a tháinig amach focail i nGaeilge nó fiú focail i Spáinnis le grámadach na Gaeilge! Tháinig sí ar ais gasta go leor, áfach, agus b’aoibhinn liom an Spáinnis a labhairt le daoine arís… nuair a bhí mé sa mheánscoil, chuaigh mé go dtí an Spáinn ar ‘intercambio,’ agus ag an am sin thiocfadh liom a rá go raibh Spáinnis chor a bheith líofa agam… anois, leis an mhéid Gaeilge atá i mo chloigeann, ba dhoiligh na téarmaí agus structúr na Spáinnise a chuimhniú, ach bhain mé an-sult as an seans agus ba bhreá liom coinneáil i dul leis an teanga sin, chomh maith leis an Ghaeilge.

Thíos anseo atá roinnt pictiúr ón turas, le foscríbhinní futhú. Bainigí sult astu!

Amanda

__________________________________________

Hello all!

We’ve just returned from Spain, where we were traveling for a little over a week with my parents, and it was a fantastic trip! My mom made a brilliant trip itinerary, and not only did we go lots of neat places around Andalucía, but we saw so many amazing things in each place! Not to mention, the weather was absolutely perfect… 70’s and sunny just about every day. It was a bit difficult to return to rainy Galway, I must admit! And along with all these amazing things that we saw, it was so wonderful to spend time and travel with my parents.

It was strange to use my Spanish again, as well… often, Irish words were what came out of my mouth, or even Spanish words with Irish grammar!  However, it came back to me fairly quickly, and I loved speaking Spanish with people again… when I was in high school, I participated in an ‘intercambio’ with a Spanish family in Zaragoza, and at that time I had near-fluent Spanish skills… now, with the amount of Irish that’s in my head, it was pretty difficult to remember terms and grammar structures of Spanish, but I really enjoyed the challenge and the chance, and I’d love to keep using Spanish now that I’ve found it again. 🙂

Below are some pictures from our tour, with captions below. Enjoy!

Amanda

Language Hunting

A chairde,

Goidé bhur mbarúil faoi seo? Fuair Seanachán ar an idirlíon é an t-alt seo agus shíl muid go raibh sé iontach suimiúil. Ba bhreá liom intéirneacht a dhéanamh leo agus a bheith ag taisteal, ag ‘sabháil teangacha dúchasacha.’

http://languagehunters.org/

Tá cúpla físean ann fán Ghaeilge in Oregon, fosta, le mic léinn meánscoile á foghlaim tríd an mhodh seo. Suimiúil!

Amanda

__________________________________

Hey folks,

I wanted to share this with you and see what you all thought… Jonathan found it on the internet and we thought it was very interesting. I would LOVE to do an internship with these guys some day, go travel, learn a language, and ‘save indigenous languages.’

http://languagehunters.org/

There’s a couple of videos dealing with Irish in Oregon, as well, with middle-school students learning it in this method. Interesting!

Amanda

Deireadh seachtaine i Luimneach / Weekend in Limerick

A chairde,

Tháinig muid ar ais ó chuairt iontach i Luimneach inné, i ndiaidh taispeántas damhsa a fheiceáil a rinne cara dár gcuid, Nora Rodriguez. Tá Nora ag freastal ar chúrsa MA sa Damhsa Comhaimseartha ag Ollscoil Luimnigh, agus bhí an taispeántas sin mar chuid dá measúnacht don chúrsa. Bhí sé ar dóigh agus bhí sé go hiontach ní amháin a cuid damhsa a fheiceáil (a bhí ar fheabhas!), ach bualadh le cairde eile de chuid Nora agus Alex. Chaith muid an oíche ar an champas agus d’fhreastail muid ar dhinnéar deas a bhí ar siúl acu mar chóisir dheireadh na bliana (‘prom’ a thug siad air!), agus bhí an craic ‘s an cuideachta go breá.

Ar maidin Dé Sathairn, chuaigh muid le Nora agus Alex go dtí an margadh i lár chathair Luimnigh – is margadh iontach, mór millteach seo! Bhí achan sort bídh, dí, ealaíne, ceirdeanna, agus duine ann, agus bhí ceol den scóth ar siúl i gcúpla áit, fosta. Bhain muid an-sult as agus caithfidh mé a adhmháil go bhfuil sé i bhfad níos fearr ná an margadh atá againn in nGaillimh, go príomha mar bhí dian ollmhór thar an mhargadh, agus ní raibh daoine taobh amuigh insan fhearthainn! Cliste ar fad… Agus sular imigh muid, bhí an t-ádh orainn éisteacht le cúpla amhrán a dúirt Alex leis an ghiotár ina árasán. Tá guth iontach deas aige agus tá an-chumas aige sa cheol.

Ar ais linn i nGaillimh anois, agus i ndiaidh oíche dheas a chaitheamh sa Skillet i mBaile Átha an Rí lenár gcairde ceoil, tá muid ag obair linn ar na tráchtais agus ag ullmhú don scrúdú mór atá againn amárach. Seolaigí ádh chugainn, le bhur dtoil! 🙂

Le dea-ghuí,

Amanda

______________________________________

Hey folks,

So we came back yesterday from a wonderful visit in Limerick, after seeing the dance performance of one of our friends, Nora Rodriguez. Nora is doing the MA in Contemporary Dance at the University of Limerick, and this performance was part of her end-of-year assessments. It was the first of its kind I’ve seen and was fabulous, not only to see her beautiful dancing but to also meet with Nora and Alex (Mac Donald)’s friends there. We spent the night on campus and attended a fancy dinner they had all arranged as an end-of-the-year party (which they called their ‘prom!’), and the craic was mighty!

Saturday morning, we went with Nora and Alex to the Milk Market that’s in Limerick city center – it is a fabulous and really big market, indeed! There were all sorts of food, drink, artwork, crafts, and people there, and excellent music being played in every corner. We really enjoyed it and I must admit that it is significantly better than the one we have here in Galway, mostly due to the gigantic roof that covered the whole thing so that people weren’t outside in the pissing rain! Very clever… and then before we left, we were lucky enough to listen to Alex sing a couple of songs with his guitar, a talent we did not know he had and at which he is very talented!

Now we’re back in Galway, and after a lovely evening of tunes in the Skillet in Athenry with our music buddies, we’re working away on theses and preparing for our big exam tomorrow. Send us luck, please!

Love,

Amanda

Ag foghlaim na Gaeilge ar an idirlíon / Learning Irish online

A chairde,

Seo daoibh nasc a fuair Seanachán inniu, ag léiriú na comhlachtaí/háiteanna ina bhfuil duine ábalta an Ghaeilge a fhoghlaim ar líne. Tá an oiread sin ann!

http://www.worldirish.com/story/39091-a-guide-on-where-to-learn-the-irish-language-online

Tá súil againn go mbeidh muid féin ar an liosta sin lá inteacht! Beannachtaí oraibh uilig!

Amanda

 

__________________________

Hey folks,

This is just a link that Jonathan found today, showing the places/companies with which one can learn Irish online. There’s loads of them!

http://www.worldirish.com/story/39091-a-guide-on-where-to-learn-the-irish-language-online

We hope to be one of those links ourselves, some day! 🙂 Best wishes to you all!

Amanda

Seachtain ghalánta i dTír Chonaill / A Lovely Week in Donegal

A chairde, Phill muid ó Thír Chonaill inné, i ndiaidh seachtain iontach ansin. D’fhan muid i dteach carad dár gcuid, mar is gnáth, in aice leis an Chlochán Liath, agus in éindí le bheith ag léamh don tráchtas, lig muid ár n-eiteogaí ar feadh tamaill in aice leis an fharraige dhrithleach agus faoin spéir ghorm (den chuid is mó!). Seo cúpla pictiúr daoibh den áit ghalánta sin:

This slideshow requires JavaScript.

Agus bhí an seans againn dul go Fanad agus Tuaisceart an Chontae an uair seo, fosta! Lá breá, álainn a bhí ann i bhFanad agus b’aoibhinn  linn an ceantar sin. Cúpla pictiúr eile:

This slideshow requires JavaScript.

Ach tá muid ag teacht ar ais mar dhaoine cáiliúla! 🙂 Magadh atá mé, ach bhí seachtain shuimiúil againn agus tharla neart rudaí a raibh sceitimíní orainn fá dtaobh de. Ní amháin gur sheinn muid ceol ag an Chabaret Craiceáilte, a bhí ar siúl Dé Sathairn seo caite ag Tigh Hiúdaí Bhig ar an  Bhun Bheag i nGaoth Dobhair, ach rinne muid agallamh ar an raidio lenár laoch craolta, Rónán Mac Aodh Bhuí Dé Máirt, an 30ú de mhí Aibreáin! Bhí an Cabaret go breá agus bhain muid an-sult as an oíche agus as an cheol (ag na ceoltóirí eile), cé go raibh sé dubh le daoine agus bhí sé rud beag róghlórach dúinn féin. Bhí an-chraic san áit agus ba léir é go raibh daoine ag baint suilt as an oíche! Agus bhí muid iontach neirbhíseach fán agallamh le Rónán, ach sa deireadh sílim gur éirigh go maith linn agus bhain muid sult as an taithí. Sheinn muid cúpla port ar an chlár agus phlé muid na rudaí a bhí muid a dhéanamh, agus ár gcúlra maidir leis an Ghaeilge. Thig libh a bheith ag éisteacht leis an phodchraoladh anseo, sílim, má tá suim agaibh: http://www.rte.ie/rnag/ronan-beo-3/programmes/2013/0430/389426-rnn-beo3-d-mirt-30-aibren-2013/?clipid=1074061

Sin é anois… ar ais go dtí na leabhair! Tá cara dár gcuid, Lila, ag teacht ar chuairt an tseachtain seo agus tá muid ag súil lena cuairt, leoga. Caithfidh muid a bheith ag léamh ‘s ag ullmhú don tráchtas, agus tá sé beartaithe againn dul ar ais go Dún na nGall ag tús mhí Meithimh, agus beidh mé ag déanamh m’obair pháirce ansin.

Slán go fóill beag!

Amanda

_____________________________________________________

Hello, folks! We’ve returned from Donegal yesterday after spending a delightful week up there. We stayed in our friends house, as usual, near Dungloe, and along with doing some reading and research for our theses, truly had a chance to rest and recuperate from the busy end-of-semester rush by the sparkling sea and beneath a (mostly) blue sky. Here’s a couple of photos of this gorgeous place:

This slideshow requires JavaScript.

And this trip we also had a chance to go to Fanad and the north of the County, as well! We had a beautiful, lovely day in Fanad and fell in love with that area. Here’s a few more pics:

This slideshow requires JavaScript.

But we’ve actually come back to Galway as celebrities! 🙂 I’m kidding, but we certainly had an exciting and interesting week. Not only did we play music at the monthly ‘Cabaret Craiceáilte’ that took place Saturday at Tigh Hiúdaí Bhig in Bunbeg, Gweedore, but we also did an interview on the radio with our Irish broadcasting hero, Rónán Mac Aodh Bhuí on Tuesday, April 30th! The Cabaret was great and we really enjoyed the evening and (other musicians’) music, despite the fact that it was really crowded and a bit too noisy for our tastes. Good craic, though, and people were definitely enjoying the evening! And we were REALLY nervous about the interview with Rónán, but in the end I think we came out of it okay and we really enjoyed the experience. We played a couple of tunes on the show and we discussed our background and what we’re doing with Irish at the moment. If you’re interested, you can listen to the show here: http://www.rte.ie/rnag/ronan-beo-3/programmes/2013/0430/389426-rnn-beo3-d-mirt-30-aibren-2013/?clipid=1074061

That’s it for now, back to the books! We’re looking forward to a visit from our friend Lila, from Massachusetts, this week. We will be reading a lot and preparing for work on our theses, and then we plan to head back to Donegal at the beginning of June, where I’ll be doing some field work.

TTFN, Ta Ta For Now!

Amanda