Seo, Siúd agus Eile / This and That

Haighea a chairde,

Nóta beag inniu le ‘hello’ a rá agus cúpla pointe ón tseachtain a chuaigh thart a roinnt libh! Seachtain dheas a bhí ann… is léir anois go mbeidh ábhar tráchtais eile agam, agus tá mé á athrú fós… ní déarfaidh mé libh go fóill cad é atá ar intinn agam ach tá súil agam go mbeidh sé deimhnithe agam amárach. 🙂

Seo cruthúnas go bhfuil an t-Earrach anseo cheana féin in nGaillimh, cé go bhfuil neart sneachta ar an talamh i Massachusetts fá láthair!

daffodils

Lá na bPancóg a bhí ann Dé Mairt… (‘Fat Tuesday’ nó ‘An Mhairt Ramhar’ sna Stáit), agus is é an traidisiún in Éirinn pancóga (cosúil le crepes, seachas na pancóga móra a itheann muid sna Stáit) a dhéanamh agus a ithe roimh tús an Chargais an lá ina dhiaidh. Mura bhfuil eolas agat fán traidisiún seo, tá fáilte romhat léamh faoi ANSEO. Cé nach leanaim na traidisiúin chreidimh sin, ba leiscéal iontach é chun pancóga blasta a ithe le cairde!

eating pancakes

pancóga

Dé Céadaoin, chuaigh muid chuig seisiún iontach i gCloughanover (leagan Gaeilge in easnamh ar logainm.ie) lenár gcara Deirdre. Bhí an ceol ar dóigh agus bhain muid an-sult as an atmaisféar sa teach tábhairne sin. Bhí seisiún iontach againn i mBaile Átha an Rí aréir, fosta, le Deirdre, Katherine, Ian, agus cairde eile. Is ceoltóirí den scóth í Deirdre agus ár gcairde eile agus tá an-áthas orainn go bhfuil aithne againn ar na daoine uaisle seo!

Anois, tá cara dár gcuid ó na Stáit, Ted Soulos, anseo ar cuairt agus is dóigh liom go mbeidh an-spraoi againn! Is ceoltóir é Ted fosta (ar an fheadóg mhór) agus tá sé gafa go huile is go hiomlán don cheol… dá bharr sin, is dócha go mbeidh neart ceoil ar siúl idir anseo agus an Sathairn seo chugainn, nuair a rachaidh muid go Páras!

Mar a fheiceann sibh anseo, tá mé iontach buíoch de Ted cheana féin mar thug sé mála mór millteach de ‘blúiríní seacláide’ mar is ceart dúinn (níl ach málaí iontach beag anseo in Éirinn agus ní dhéantar mar an chéanna iad… tá sé doiligh a bheith ag bacáil leo mar is cuí!). Ní bheith blúiríní seacláide de dhíth orm ar feadh míonna anois! 🙂

choco chips

Go raibh lá deas agaibh uilig!

Amanda
_______________________________________________________________

Hello folks,

Just a small note today to say ‘hello’ and share a couple points of interest from this past week. It was a lovely week… one point that bears remarking is that my thesis topic has changed (yet again!)… I won’t say what is on my mind for it at the moment, on the chance that it will change yet again, but I hope to have this confirmed tomorrow. 🙂

Here is some proof that spring has sprung here in Galway, even though there’s loads of snow on the ground in Massachusetts!

daffodils

Tuesday was Pancake Day here in Ireland (‘Fat Tuesday’ in the States), and the tradition on the Tuesday before Lent starts the next day is to make and eat pancakes (they are like crepes rather than the big buttermilk pancakes we’re used to in the states, but very good!). If you don’t know about it, you can read about this tradition HERE. Even though I don’t follow these religious traditions, it was an excellent excuse to eat yummy pancakes with friends!

eating pancakes

pancóga

On Wednesday night, we went to a great session in Cloughanover, just outside of Galway with our friend Deirdre. It was some awesome music and we really enjoyed the atmosphere of the pub, as well. We also had a great session experience last night in Athenry with Deirdre and our friends Katherine and Ian. Deirdre and these other new friends of ours are such wonderful musicians, and we really feel lucky to get the chance to know them while we’re here!

At the moment, we have a friend visiting from the states, Ted Soulos. I think we’re going to have a great time! Ted is a lovely musician too (he plays the flute and whistle) and he is ‘mad’ for the music! Thus, I rather suspect we’ll be heading to a bunch of sessions this week, before we take off for Paris next Saturday!

As you all can see here, I’m already very grateful to Ted because he brought us an enormous bag of ‘proper’ chocolate chips from the States (you can only get very small bags of chocolate chips in the stores here, and they don’t react the same way when you bake with them, as I’m used to for chocolate chip cookies and the like!). I don’t think we’ll need chocolate chips for months, now!

choco chips

Hope you all have a lovely day!

Amanda

Advertisements

One thought on “Seo, Siúd agus Eile / This and That

  1. markbodah says:

    aaaaaaahh, nach bhfuil an t-ádh libhse, a leithéad de chara mar Ted a bheith agaibh? Bain sult as a chuairt, agus tá súil agam go mbeidh ceol iontach le chluinstin!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s