Ábhair Tráchtais! / Thesis Subjects!

Haighea a chairde,

Tá stoirm sneachta ar siúl ar ais i Massachusetts fá láthair, ach anseo i nGaillimh tá an t-earrach ag teacht agus na bláthanna ag teacht chun cinn ón talamh. Má tá fiosracht ar aon duine, is é ‘lus an chromchinn’ an Ghaeilge ar ‘daffodil!’ 🙂

Bhí seachtain mhór againn sa choláiste, mar dheimhnigh muid cén ábhair (go bunasach) a bheas againn do na tráchtais atá le scríobh againn i mbliana! Níl siad sonraithe go fóill, ach go bhfios dúinn beidh Jonathan ag díriú ar an eolaíocht sna Gaelcholáistí in Éirinn, go háirithe ar dhearcaidh na múinteoirí maidir leis na hábhair agus téacsleabhair atá acu i meán na Gaeilge, agus is ábhar thar a bheith speisiúil é seo, dar liom! Bhí rud inteacht a bhaineann leis an Ghaeilge sa Tuaisceart ar intinn agam, ach i ndáiríre ábhar PhD a bhí ann, agus bhí sé róleathan don mhéid ama atá againn anseo. Dá bharr sin, anois díreoidh mé ar an Acadamh i nGaoth Dobhair (nach méanar domh!), cad é atá bainte amach aige, cad é atá le déanamh aige i ndáil leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge (2010 – 2030), agus na deacrachtaí atá aige chun oideachas tríú leibhéil a sholáthar do phobal trí mheán na Gaeilge i gceantar faoi mhíbhuntáiste. Sílim go mbeidh sé seo thar a bheith speisiúil, agus indéanta fosta. Anois, caithfidh muid obair a thoiseacht air seo, agus tá muid ag súil leis agus ag creathnú roimhe ag an am céanna!

I nuacht eile, tá súil againn go mbeidh an suíomh idirlíon ag ‘Comhrá le Chéile’ beo le gairid (roimh an Luan?)! Ní bheith muid ábalta na comhráite a chur ar siúl go láithreach, ach tá súil againn go mbeidh dul chun cinn déanta againn air sin go luath, fosta.

Ádh mór ar an phobal faoi sneachta sna Stáit, agus go raibh lá deas agaibh uilig!

Amanda

____________________________________________________

Hey everybody,

There’s a great big snowstorm going on in Massachusetts at the moment, but here in Galway spring is coming and flowers are starting to emerge from the ground. If anybody is curious, the word for ‘daffodil’ in Irish is ‘lus an chromchinn,’ or ‘plant of the bent head’ (an bhfuil aistriúchán níos fearr ag aon duine eile?)

We had a big week at the college this week, because we confirmed the topics for the theses we will be writing this year! They’re not very detailed yet, but as far as we know Jonathan will be focusing on science in Gaelcholáistí (Irish-medium high schools) in Ireland, and specifically on the perspectives of science teachers in these Gaelcholáistí on the materials available to them in Irish. I think this is a fascinating topic! I was thinking of doing something with Irish in Northern Ireland, but it turned out to be too large a topic (more like a PhD topic, really), and impossible to do in the timeframe we have here. Therefore, I will now be focusing on the Acadamh in Gaoth Dobhair (isn’t that great!), what it has achieved, what it needs to do with respect to the 20 Year Strategy for the Irish Language (2010 – 2030), and the difficulties it faces providing 3rd level education in Irish to a low-income area. I think this will be very interesting, not to mention actually doable! And now, we have to actually start working on this, and we’re both looking forward to it and dreading it at the same time!

In other news, we hope that our website for ‘Comhrá le Chéile’ will be live soon (hopefully before Monday?)! We won’t be able to host online conversations right away, as we’re still doing research on the best technology to use, but we hope to have some progress on that very soon as well.

Good luck to the folks under snow drifts in the US, and may you all have a lovely day!

Best,

Amanda

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s