Ar ais go Tír Chonaill! Back to Donegal!

A chairde,

Beannachtaí oraibh ar an mhaidin ghalánta seo, ón bhaile eile atá againn i bhFal Corrib, Co. Dhún na nGall. Tá muid suite in aice leis an fharraige gharbh, agus tá an ghaoth thar a bheith láidir, ag corraí an fharraige agus ag cruthú tonnta ollmhór ar na carraigeacha. Seo an áit is fearr linn in Éirinn, agus cuireann sé solas inár gcroí a bheith anseo arís, ar feadh cúpla lá.

Tháinig muid go Tír Chonaill ó Bhaile Átha Cliath an uair seo, mar bhí orm bheith páirteach i dtionscadal físeain ag Fulbright. Bhí mé thar a bheith neirbhíseach leis an fhísean agus, i ndáiríre, níl mé cinnte dearfa cad é a dúirt mé os comhair an cheamara, ach tá súil agam go raibh sé ceart go leor agus go léirigh mé na buntáistí Fulbright mar is cuí. Taobh amuigh den fhísean, chaith muid cúpla lá iontach sa chathair mhór agus bhí sé an-deas roinnt ceoil a sheinm ag an Cobblestone, an Iarsmalann Seandálaíochta a fheiceáil, agus am a chaitheamh le cúpla cara Fulbright eile (tchí ar an bhlag Shannon fá choinne cur síos deas: http://shannonchance.net/2013/02/02/fulbright-joy-at-hughes-pub/ agus http://shannonchance.net/2013/02/04/uncovering-history-at-the-cobblestone-pub/).

Agus maidin Dé Sathairn, tháinig muid aduaidh go Tír Chonaill! I ndiaidh turais bhig go hOmaí (agus muid ag bualadh le cara dár gcuid ar an tsráid, a bhí ón chúrsa a rinne muid anseo an samhradh seo caite gan choinne!), tháinig muid go dtí an teach seo agus lig muid ár scith ar feadh cúpla lá. Chuaigh muid ag siúl sna sléibhte, léigh muid cois tine, agus chonaic muid cúpla cara dár gcuid. Oíche Shathairn, chuaigh muid chuig an seoladh leabhair le Tom Hodgins, faoin leabhar a chur sé le chéile dárb ainm “Dea-Chaint John Gráinne agus a chairde.” Is leabhar iontach é seo, atá lán le nathanna cainte agus focail suimiúla ó Rann na Feirste, agus tugann sé radharc iontach don léitheoir ar an saibhreas atá sa teanga ag John Gráinne agus a leithead. Bhí muid buíoch den deis a bheith i láthair ag an seoladh leabhair agus tugann muid comhghairdeas do Tom agus John.

Ar an drochuair, níl muid ábalta fanacht i gcoirneál na neimhe seo le fada, agus tá orainn dul abhaile go Gaillimh ar tráthnóna. Ach tá sé ar intinn againn teacht ar ais uair sa mhí, más féidir, agus beidh an-luachair orainn bheith ar ais san áit ghalánta seo an chéad uair eile.

Le grá,

Amanda

_______________________________________________________________________

Dear friends,

Greetings on this beautiful morning from our other home, in Fal Corrib, Co. Donegal. We are currently situated by the rough sea, with an incredibly strong wind stirring up the ocean into massive waves crashing on the rocks below. This is the place we most love in Ireland, and it lightens our hearts immensely to be here again for a couple of days.

We came to Donegal by way of Dublin this time, as I was taking part in a Fulbright video project. I was incredibly nervous with the video and, to be honest, I’m not really sure what exactly I said in front of that camera, but I hope it was all right and that I accurately portrayed the many advantaged of a Fulbright opportunity. Aside from the video, we spent a couple of lovely days in the capital city and it was very nice to play some tunes at the Cobblestone, to see the Archeology Museum (bog men!), and to spend some time with a couple of other Fulbright friends (see Shannon’s blog for a nice description: http://shannonchance.net/2013/02/02/fulbright-joy-at-hughes-pub/ and http://shannonchance.net/2013/02/04/uncovering-history-at-the-cobblestone-pub/).

And then on Saturday morning, bright and early, we came north to Tír Chonaill! After a brief trip to Omagh (where we met a friend from one of our summer courses here on the street unexpectedly!), we came to this house and relaxed for a couple of days. We went hill-walking, have been reading by the peat fire, and we’ve seen a couple of our friends. On Saturday night, we went to a book opening of a friend of ours, Tom Hodgins, who wrote a beautiful book called ‘Dea-Chaint John Gráinne agus a chairde’ (Sayings of John Gráinne and his friends). It is a wonderful book, full of idioms, sayings and words from Rannafast, Co. Donegal, and it gives a wonderful view of the richness in language that John Gráinne and his compatriots have. We were grateful for the chance to be at the book opening and we send our congratulations to Tom and John.

Unfortunately, we cannot stay in this little corner of heaven much longer, and we’ll need to head back to Galway this evening. But we’re thinking that we’d love to come back here once a month, if possible, and how joyful it will be to be back here again the next time!

All the best,

Amanda

Advertisements

2 thoughts on “Ar ais go Tír Chonaill! Back to Donegal!

  1. Colm Mac Fhionnghaile says:

    Iontach ar fad. Coinnígí fá deara nach bhfuil mórán ceantar níos deise nach Tír Chonaill beag s’againn!

  2. Reblogged this on Ireland by Chance and commented:
    You can read Amanda’s description of events this past weekend, by visiting her blog….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s