Ag dul siar ar na seachtainí – Update of the last few weeks

Haighea a chairde,

Tharla neart rudaí suimiúla sna seachtainí a chuaigh thart. Chuaigh muid go Féile Píobaireachta William Kennedy in Ard Mhacha an deireadh seachtaine seo caite, agus píosa craic iontach a bhí ann! I dteannta ard-liosta na múinteoirí (Brian Macnamara, Mick O’Brien, agus Tiarnán Ó Duinchinn), bhí ceol ar dóigh thart fán chathair álainn i rith na deireadh seachtaine. In éindí leis na múinteoirí thuas, bhí Ronan Browne, Jarlath Henderson, Mikie Smyth, Conor Lavalle, agus Caoimhín Ó Fearghail i láthair, mar phíobairí, agus neart ceoltoirí eile. Bhain muid an-sult as an seans a bheith ag seinm ceoil arís (agus sos beag a ghlacadh ón staidéar!), go háirithe leis na daoine uaisle seo agus na mic léinn eile ag an fhéile. Go raibh míle maith agaibh, a achan duine a bhí ann!

Roimhe sin, bhí cúpla cuairteoir ag fanacht linn in árasán s’againne i nGaillimh. D’fhan cúpla cara dár gcuid ó Bhostún linn agus siad ag taistil thart, agus d’fhan fear as Couchsurfers.com linn ar feadh dhá oíche. Bhí David, an fear sin, iontach suimiúil mar tá sé ar an ordóg thart fán Eoraip le míonna agus fanann sé le hóstaigh Couchsurfer ar an bhealach iomlán. Cha chaitheann sé ach 10 euro achan lá, más féidir, agus cuireann sé teas i mo chroí a chluinstin go bhfuil an méid daoine sin ann a bhfuil muinín acu as an fhear seo agus gur féidir leo cuidiú a thabhairt dó gan chíosú ar bith. Chuir sé muinín agamsa as pobal an domhain, caithfidh mé ag rá, ach sílim nach mbeadh mé féin chomh cróga sin leis an eachtra sin a dhéanamh!

Cha dtearn muid rud ar bith don Lá Altaithe Déardaoin, ar an drochuair, ach bhí ócáid ghalánta ar siúl Dé hAoine ag OE Gaillimh le Fulbright. Bhuail na Fulbrighters agus alumni Fulbright i nGaillimh le chéile san Aula Maxima agus bhí dinnéar Altaithe iontach againn. Mar a tharlaíonn, bhí cúpla cara dár gcuid ansin fosta, ina measc an tOllamh Lillis Ó Laoire, an ceoltóir Tim Collins, agus an píobaire Jimmy O’Brien-Moran (níl mé ag rá nach gceoltóirí iad na píobairí… ach is aicme difriúil iad go hiomlán… :))! Cha raibh a fhios againn gur Fulbrighters uilig iad, agus bhí iontas mór orainn iad a fheiceáil ansin. Agus nuair a bhí a fhios ag na haíonna gur cheoltóirí muid, agus go raibh ár n-uirlisí linn, chuir siad ar an stáitse muid agus sheinn muid cúpla fonn… os comhar uachtarán na hOllscoile agus achan duine eile ansin! Amach as sin, bhí áthas an domhain orainn nuair a dúirt Lillis amhrán agus sheinn Jimmy cúpla fonn ar phíb uilleann Jonathan. Oíche bhreá a bhí ann, agus bhuail muid le neart daoine éirimiúla, suimiúla, agus tréitheacha a spreag mé.

Feictear domh go bhfuil mé i mbaol úrscéal beag a scríobh, dá bharr sin déanfaidh mé post eile le níos mó machnaimh ar na rudaí atá i mo chloigeann fá láthair. Go dtí sin… tchifidh mé ar ball sibh!

Amanda

___________________________________________________________________________________

Hello everyone,

In the weeks past, a whole bunch of interesting things have happened. For starters, we went to the William Kennedy Piping Festival in Armagh last weekend, and it was great craic! Along with the fabulous list of piping teachers (Brian Macnamara, Mick O’Brien, and Tiarnán Ó Duinchinn), there was fantastic music happening all throughout the beautiful city over the weekend. With the teachers listed above, there was also Ronan Browne, Jarlath Henderson, Mikie Smyth, Conor Lavelle, and Caoimhín Ó Fearghail. We really enjoyed the chance to play some music again (and to take a short break from our studies!), especially with these wonderful people and the other students at the festival. Thanks to all who were there for making it such a great event!

Before that, we had a couple of visitors staying with us in our apartment in Galway. A couple of friends from Boston stayed with us while they were traveling, and a man from Couchsurfers stayed with us for 2 nights. David, the Couchsurfer, had a fascinating story as he has been hitchiking all over Europe for months and staying with Couchsurfer hosts the whole way. He spends less than 10 euro a day, if possible, and it warms my heart to hear that there are that many people who are trusting enough of this man that they are willing to offer him their help for no compensation whatsoever. It gave me confidence in the world’s people, I have to say, though I don’t think I’d be as brave as David to have that kind of adventure.

We didn’t do anything for Thanksgiving on Thursday itself, unfortunately, but we went to a lovely Fulbright Thanksgiving Dinner at the university on Friday. Fulbrighters currently in Ireland and Fulbright alumni met together along with several university and Fulbright officials in the Aula Maxima at the college and we had a gorgeous dinner and evening. As it so happens, there were a couple friends of ours there, including Lillis Ó Laoire (one of our professors), the musician Tim Collins, and the piper Jimmy O’Brien Moran from Waterford (I’m not stating that pipers are not musicians… merely that they are in a class all of their own. :)) We had no idea they would be at this occasion and were incredibly surprised to see them there. And then, once folks got wind that we were musicians and that we had our instruments with us (through a strange twist/lack of communication in which we thought there was to be music provided by the Tradsoc at the dinner…) we were asked to play and were put up on the stage to play a couple of tunes… in front of the president of the university and everybody else! Then, we were delighted when Lillis sang a song and Jimmy played a couple sets on Jonathan’s pipes. It was a great night and we met a great number of very interesting, intelligent, and inspiring people, thank you to the Fulbright commission for putting that together!

It appears I am writing a short novel, so I will write another post in a bit with a bit more reflection on some thoughts I’ve been having lately. Until then… see you in a bit!

All the best,

Amanda

Advertisements

One thought on “Ag dul siar ar na seachtainí – Update of the last few weeks

  1. […] Ag dul siar ar na seachtainí – Update of the last few weeks. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s