Mí na dtuismitheoirí! Month of the parents!

Haighea a chairde!

Bhuel, tá mí amháin thart anois ó a thoisigh muid na ranganna. Mí iontach deacair a bhí ann, caithfidh mé a adhmháil, ach go mall tá rudaí ag éirí níos fusa, tá snas ag teacht ar ár gcuid Gaeilge, agus tá ár dtuiscint ag feabhsú fosta. É sin ráite, bhí muid ag comhdháil Gaeilge in Áras na Gaeilge Dé hAoine agus Dé Satharin seo caite, agus bhí an-deacracht againn aon chainteoir a thuiscint seachas na cainteoirí as Tír Chonaill… ar a laghad, thuig muid formhór rudaí a bhí ráite acusan, ach bhí díomá orainn gur dúrúin iad na léachtaí a bhí ag Connachtaigh agus ag Ciarraígh! Ah bhuel, tá a fhios againn go dtiocfaidh sé, ach tá sé deacair fanacht don lá a bheas muid ábalta na rudaí éagsúla seo a thuiscint.

Mar deá-rud, áfach, tháinig mo thuismitheoirí ar cuairt an tseachtain a chuaigh thart, agus tá tuismitheoirí Jonathan anseo fá láthair… cineál rás sealaíochta atá ann! Bhí sé go hiontach mo thuismitheoirí a fheiceáil, agus ár saol úr a thaispeáint dóibh nuair a bhí siad anseo. Bhí siad anseo Dé hAoine, Dé Sathairn, Dé Domhnaigh (agus chuaigh muid go hInis Oírr ansin), agus Dé Luain, agus ansin chuaigh siad go Dún na nGall ar feadh dhá lá nuair a bhí ranganna againn. Tháinig siad ar ais tráthnóna Déardaoin, agus chaith muid cúpla lá eile le chéile. Bhí sé go hálainn, rechúiseach, agus bhain muid an-sult as!

Ar an drochuair, bhí orainn slán a rá leo maidin inné, agus tá siad slán sábhailte ar ais i Massachusetts anois. Ach níl briseadh againn ó na cuairteoirí, mar tá tuismitheoirí Jonathan anseo anois, agus tá muid ag baint neart suilt as a gcuairt! Shroich siad go moch ar maidin Dé hAoine, agus déanfaidh siad rud cosúil le mo thuismitheoirí… rachaidh siad go Sasana Dé Mairt – Déardaoin, tiocfaidh siad ar ais Déardaoin, agus beidh siad anseo go dtí Dé Domhnaigh. Inniu, chuaigh muid go hAillte an Mhothair agus an Bhoireann, agus bhí sé go hiontach. Tá na hAillte feicthe agam trí huaire anois, ach ní chailleann siad cuma an amhra ar chor ar bith aon am agus a fheicim iad. Amárach, rachaidh muid go hÁrainn Mhór (don chéad uair dúinne), agus tá muid ag súil go mór leis.

Seo cúpla pictiúr de na heachtraí a bhí againn go dtí seo:

This slideshow requires JavaScript.

Anois, ar ais go dtí an obair! Slán libh go fóill!

Amanda

_____________________________________________________________________________________

Hey everyone!

Well, a month has gone by now since we started classes. It has been a very difficult month, I must admit, but slowly things are starting to get a bit easier, our Irish is getting better, and we can also understand more. That said, we were at an Irish language conference at Áras na Gaeilge Friday and Saturday, and it was horribly difficult for us to understand any presenter except for the speakers from Ulster… at least, we understood most of the things they said, but we were really disappointed that the presentations of the Connaught and Kerry folks were a complete mystery! Ah well, we know this will come, but it’s hard to wait for the day when this will all start to make sense.

As a nice thing, however, my parents came to visit last week, and Jonathan’s parents are here at the moment… we have a kind of relay-race going on! It was wonderful to see my parents, and to show our new life to them when they were here. They were here in Galway Friday, Saturday, Sunday (when we took a trip to Inis Oírr, one of the Arann Islands), and Monday, and then they went to Donegal for a couple of days while we had our classes. They came back Thursday evening, and we spent a couple more days together. It was fabulous, laid-back, and very fun.

Unfortunately, they had to go home some time, and we said goodbye to them yesterday morning… they’re safe at home in Massachusetts now. But there’s no break in the visitors, because Jonathan’s parents are here now, and we’re having a blast with them! They arrived Friday morning, and they’ll do something similar to my parents in that they’ll take off for England Tuesday – Thursday, they’ll come back Thursday, and will be here till Sunday. Today, we went to the Cliffs of Moher and the Burren, and it was wonderful. I’ve seen the Cliffs 3 times now, but they in no way lose their sense of wonder and mystery any time I see them. Tomorrow, we’ll go to Inis Mór (another one of the Arann Islands), and we’re really looking forward to it.

Here’s a couple of pictures from our adventures so far:

This slideshow requires JavaScript.

And now, back to work! TTFN, Ta Ta For Now!

Amanda

Advertisements

3 thoughts on “Mí na dtuismitheoirí! Month of the parents!

  1. Iontach maith ar fad. Maidir leis an cheist thuas ^^^, tá an aimsir lofa amach! Tá i gcónaí ag cur fearthainne!

  2. Mark Bodah says:

    tá áthas orm go bhfuil sibh ag maireadh “Cuairt na dtuismitheóirí”! is obair mór iad tuismitheóirí, go ginearalta, mar atá a fhios agaibh. phew.

    Is breá liom na griangraifeanna a fheiscint. conas an mbíonn an aimsir ann?

    slan, Mark
    🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s