Físeán as Béal Feirste/ video from Belfast

Haighea a chairde,

Má tá suim agaibh, seo an físeán nuachtáin ón fhéile i mBéal Feirste… tá píosa beag linn ag caint istigh, sa lár. 🙂

http://www.meoneile.ie/ailt/breithl%C3%A1-l%C3%ADofa

Lá gaofar, baisteach atá ann inniu i nGaillimh, agus tá muid lonnaithe istigh san árasán (faoi bhlaincéad i mo chás féin!) ag déanamh oibre. Tá cúrsaí ag feabhsú leis na ranganna agus ár gcuid Gaeilge, ach tá an t-uafás obair le déanamh againn go rialta, agus téann sé go mall mar glacann sé am go leor na hailt/sleachta a léamh i nGaeilge dúinn. Ach tá muid in ann níos mó rudaí a labhairt agus a thuiscint achan lá, agus tá sé go halainn go bhfuil an seans againn é seo a dhéanamh.

Ceann de na rudaí is fearr linn fán Ghaeilge in Éirinn… níl a fhios agat riamh cá háit a mbuailfidh tú léi! Chuaigh muid isteach go Dunne’s fá choinne pannaí nua a cheannach (bhí na cinn san árasán dona ar fad agus gan mhaith), agus bhí Gaeilge ag an freastalaí ansin. Agus bhí Gaeilge ag an phluiméir a tháinig chuig ár n-árasán leis an doirteal a dheisiú, agus ag an bhean istigh san oifig farantóireachta nuair a fuair muid taighde faoi turas go dtí na hoileáin Árann… tá a fhios agam gurb AS Éirinn an Ghaeilge, ach leis an éiginnteacht atá i gceist le stádas na Gaeilge, tá sé iontach deas bualadh le daoine a bhfuil Gaeilge acu agus a úsáideann í ó lá go lá.

An ndúirt mé gur lá baisteach é? Anois, tá an spéir gorm agus geal ar fad, gan rian den fhearthainn a bhí ann cúpla bomaite ó shin. Ah bhuel, athróidh sé go luath, leoga.

Slán anois,

Amanda

_____________________________________________________________________________________________________

Hey folks,

If you are interested, here’s the news video link from the festival in Belfast… there’s a small bit with us talking in there, somewhere in the middle. 🙂

http://www.meoneile.ie/ailt/breithl%C3%A1-l%C3%ADofa

It’s a windy, rainy day today in Galway, and we’re settled inside the apartment (in my case, under a blanket!) doing work. Things are improving with classes and our Irish, but we regularly have a ton of work to do, and it goes slowly because it takes us a while to read the articles/book excerpts in Irish still. But we’re able to say and understand more and more every day, and it’s wonderful to have this chance to do this.

One of the things we love about Irish in Ireland… you never know when you’re going to encounter it! We went in to Dunne’s the other day to buy new cooking pans (the ones in the apartment were awful and useless), and the young man at the checkout counter spoke Irish with us. And the plumber spoke Irish who came to fix our sink, and the woman at the Ferry Office when we went to get information about the Aran Islands… I know that Irish is, in fact, an Irish language (duh) but with the uncertainty that is present with the status of Irish, it’s really nice to meet people who speak and use Irish on a daily basis.

Did I say it’s a rainy day? Now the sky is blue and completely clear, without a trace of the rain that was there a few minutes ago. Ah well, it’ll change again, I’m sure.

By for now,

Amanda

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s