An Chéad Lá…. First Day

B’inniu ár gcéad lá sa chúrsa MA! Oh boy… bhí sé go hiontach a bheith ag labhairt an Ghaeilge agus á cluinstin arís, ach caithfidh mé é a rá, tá mé iontach neirbhíseach fán chaighdeán Ghaeilge a bheith i gceist sa chúrsa seo! Tá a fhios agam go mbeidh muid i gceart i gceann tamaill, ach fá láthair, i ndiaidh a bheith ag éisteacht leis na hollúna agus na mic léinn eile, tá a fhios agam go mbeidh muid báite ar feadh tamaill, cinnte. Ach, bhí sé beartaithe againn, nach raibh? Bhí a fhios againn an obair a mbeadh le déanamh againn sa chúrsa seo… buaileann sé orainn anois, sin an méid.

Níor thosaigh na ranganna inniu, ach bhí cur i láthair ag an chinnire Roinn Gaeilge, Gearóid Denvir, fán chúrsa agus na ranganna a bheith i gceist, agus rinne achan ollamh sa Roinn Gaeilge cur i láthair ar a ranganna féin. D’fhoghlaim muid faoi na modúil a bheas ar siúl i mbliana agus na roghanna atá againn maidir leo. Tá sceitimíní orm fán chúrsa Sochtheangeolaíocht, an Chanúineolaíocht, agus cúrsa le Lillis Ó Laoire faoi scéalaíocht agus amhránaíocht. In éindí leo sin, beidh cúrsa teanga ar siúl 3 uaire a chloig achan seachtain, agus an tráchtas ag deireadh na bliana.

Bhí sé suimiúil ar fad na canúna difríochta a chluinstin. Tá dúil againne ar an chainúint Thír Chonaill, tá a fhios agaibh, agus bhí sé go hiontach a bheith ag éisteacht le Lillis (fear Thír Chonaill atá ann) i ndiaidh na Connachtaigh agus na Muimhnigh a bhí ann. Caithfidh muid a bheith cleachta leis an chainúint Chonnachtach, gan amhras, agus tá áthas orm a rá nach raibh barraíocht deacrachta againn formhór na gcainteoirí a thuigbhéail (seachas ollamh amháin… bhí sé doiligh ar fad a thuiscint dúinn agus beidh sé ina ollamh againn don chúrsa teanga… eek!).

Anois… níl neart againn air ach ár ndícheall a dhéanamh, agus a bheith ag obair iontach dian air. Agus rud amháin atá muid iontach buíoch de ná tá muid anseo le chéile, agus tabharfaidh muid tacaíocht dona chéile an rud deacair seo a dhéanamh. Mar a deir Lillis: As a chéile a nithear na caisleáin.

Oíche mhaith,

Amanda

_____________________________________________________________________________________________

Today was our first day of the MA! Oh boy… it was wonderful to be speaking and listening to Irish again, but I must say, I am really nervous about the level of Irish in question in this program! I know we’ll be fine in a while, but at the moment, after listening to all the professors and other students on the program, I know that we’ll be drowning for quite a while. But we planned for that, didn’t we? We knew the work we’d have to do in this program…. it’s just hitting us now, that’s all.

The classes themselves didn’t start today, but the head of the Irish Department made a presentation on the program and the modules that are offered, and each professor made a presentation of his own classes. We learned about the modules that will be on this year and the choices that we have regarding them. I’m excited about the Sociolinguistics course, the Dialect Studies course, and a course taught by Lillis Ó Laoire about story and song traditions. Along with those, we’ll be doing a language course for 3 hours each week, and the thesis at the end of the year.

It was very interesting to hear the different dialects being spoken. We are particularly attracted to the Donegal dialect, as you know, and it was great to listen to Lillis (a Donegal man) after all the Connemara and Munster folks who were there. We have to get used to the Connemara dialect, no doubt, and I am happy to say that I didn’t have too much difficulty understanding the majority of the speakers (except for one professor… he was really difficult for us to understand and he’ll be teaching the language class… eek!).

So… really, the only thing we can do is to do our best, and to be working really hard. And one thing we’re really grateful for is that we have each other, and that we’ll be supporting each other through this difficult period. A lovely seanfhocal (idiom) that Lillis says translates to: castles are made together.

Good night,

Amanda

Advertisements

2 thoughts on “An Chéad Lá…. First Day

  1. Poll Thaidhg says:

    As a chéile = de réir a chéile = diaidh ar ndiaidh = gradually, bit by bit, little by little.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s