Turas go Baile Átha Cliath — Trip to Dublin

Haighea a chairde,

Tá muid i ndiaidh pilleadh ó Bhaile Átha Cliath, cúpla lá a chaitheamh ar treoshuíomh Fulbright. Chuir siad treoshuíomh iontach le chéile dúinn, agus ba mheascán maith é idir a bheith ag foghlaim, ag bualadh le daoine suimiúla eile, agus ag baint suilt as an chathair agus an cheantar máguaird. D’fhoghlaim muid neart rudaí faoi Fulbright, coras oideachais na hÉireann, polaitaíocht na hÉireann, agus cúrsaí nuachta, agus bhí cúpla turas iontach againn faoin Éirí Amach 1916, faoi Cnoc na Teamhrach, agus faoi Chaisleán Bhaile Atha Troim. Bhí sé go hálainn bualadh leis an fhoireann Fulbright agus leis na daoine eile atá ar Fulbright i mbliana, agus a bheith ag caint leo faoina dtionscadail agus a gcuid taighde.

 

Mise agus Jonathan ag Caisleán Baile Átha Triom (Me and Jonathan at Trim Castle)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonathan agus Fulbrighters eile ar bhalla an Chaisleáin (Jonathan and other Fulbrighters on a wall of the castle)

 

Níor thaitin Baile Átha Cliath liom go mór mar chathair go dtí seo, ach tuigim níos fearr anois an tarraingteacht atá aici do dhaoine. Cé go bhfuil sé i bhfad rómhór domhsa mar bhaile (níor mhaith liomsa bheith i mo chónaí ansin), tchím go bhfuil an t-uafás staire, cultúir, agus rudaí le déanamh ansin. Thiocfadh leat do shaol iomlán a chaitheamh ansin, agus ní bheadh achan rud feicthe agat. Bhain muid sult as ár mbealach a dhéanamh thart fán chathair, agus ní bheith imní orainn dul ar ais arís, anois go bhfuil aithne níos fearr againn uirthi.

Shannon agus Dave Chance, ar gcairde ar an turas Fulbright a thug leaba dúinn ionas go raibh muid ábalta oíche eile a chaitheamh sa chathair (Shannon and Dave Chance, friends on the Fulbright tour who let us stay with them so we could spend another night in the city)

An Chathair Baile Átha Cliath, tráthnóna Dé Sathairn

 

 

Rud aisteach a tharla dúinn agus muid ansin i mBaile Átha Cliath ná thosaigh muid Dún na nGall a chronú go mór. B’fhéidir mar tá difríocht ollmhór idir BÁC agus an Bun Beag… níl a fhios agam, ach bhí muid a iarraidh pilleadh go Dún na nGall, go dtí an Ghaeltacht arís. Beidh muid ansin gan mhoill, is dócha, ach bhí sé suimiúil gur tháinig an mothú ceanna sin ar an bheirt againn ag an am ceanna, nach bhfuil?

Agus anois, tá muid ar ais inár n-árasán i nGaillimh (agus tá cuma iontach beag ar an chathair seo anois!). Beidh cluiche iománaíocht ar siúl ar tráthnóna, agus gheobhaidh muid suíochán i dteach tábhairne chun é a amharc. Le cuidiú Dé, bainfidh Gaillimh an corn sa chraobhchluiche seo… beidh le feiceáil!

Slán go fóill,

Amanda

______________________________________________________________________________________________________

Hey folks,

We’ve just returned from Dublin after spending a few days there on the Fulbright orientation. They put together a brilliant orientation for us, and there was a great mix of learning, meeting other people, and enjoying the city and the surrounding area. We learned a lot about Fulbright, the education system in Ireland, politics in Ireland, and news events, and we also went on some great tours of the Easter Uprising, the Hill of Tara, and Trim Castle. It was wonderful to meet the Fulbright staff and the other Fulbrighters, and to chat with them about their various projects and research ideas.

I’ve never really enjoyed Dublin as a city until now, but I can understand better now the appeal it has for some people. Even though it’s too big for a home for me (I wouldn’t like to live there, anyway), I see the huge amount of history, culture, and things to do that are there. Somebody could live their entire life there and they wouldn’t have seen everything there is to see. We enjoyed making our way around the city, and now we wouldn’t be nervous to go back because we know our way around it a bit.

A strange thing that happened to us while we were in Dublin was that we both started to really miss Donegal. Maybe because there’s such a huge difference between Dublin and Bunbeg… I dunno, but we were really wanting to return to Donegal and the Gaeltacht again. We’ll be there soon enough, I suppose, but it was interesting that the same feeling came on us at the same time, isn’t it?

And now, we’re back in our apartment in Galway (which feels really small as a city now!). There’s a hurling game on this evening, and we’re going to get a seat in a pub to watch it. Hopefully, Galway will win the cup in this championship game… we’ll see!

All the best,

Amanda

Advertisements

2 thoughts on “Turas go Baile Átha Cliath — Trip to Dublin

  1. […] posted a blog about staying at my apartment while I was out of town before Christmas, and an earlier entry that included a photo of Dave and […]

  2. Maureen says:

    J and A,
    Sounds like you’re having a blast! Good luck with the start of classes! Miss you lots!
    Much love,
    Maureen and Chris

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s