Tacos Dóite agus ag Lonnú Istigh… Burnt Tacos and Settling In

Tá muid i ndiaidh bogadh isteach inár n-árasán i nGaillimh anois, agus cé go bhfuil muid sona sásta a bheith anseo i nGaillimh i ndiaidh na hoibre deacra a bhí déanta againn i nDún na nGall, bhí cúpla lá deacair againn, agus tá muid ag foghlaim go nglacfaidh sé tréimhse a bheith lonnaithe anseo go hiomlán.

Ar dtús báire, fuair ceallra an chairr bás, agus anois níl sé ag obair ar chor ar bith, fiú le brú láidir sa charrchlós. Bhí cúpla fadhb againn leis an cheallra i nDún na nGall, ach bhí achan rud réidh chun imeacht agus teacht go Gaillimh, agus dá bharr sin tháinig muid ar aon nós (d’oibrigh sé chun teacht anseo ar a laghad!), ach an chéad lá eile bhí sé marbh. Tá muid ag fanacht leis an fhear a dhíol an carr dúinn, agus cuirfidh sé ceallra úr isteach (mar chuir sé an ceann seo isteach sular cheannaigh muid an charr, dar leis). Cén lá? Níl a fhios againn… ach ar a laghad, tá muid anseo i nGaillimh agus, mar a shíl muid, tá muid ag baint neart suilt as a bheith ábalta siúl ó áit go háit, agus achan rud a dhéanamh gan charr más féidir. Ach tá súil agam go bhfuil sé deisithe go luath!

Seo an chéad uair a bhí árasán ar cíos ag Jonathan nó mé féin le troscán, agus mothaíonn sé don bheirt againn mar atá muid ag tabhairt aire do theach ar son na úinéirí. Is breá linn an árasán é féin… ach níl muid cleachta go fóill leis, agus cuireann neart rudaí isteach orainn fá dtaobh de faoi láthair.

(Má tá tú ag iarraidh físeán beag a fheiceáil don árasán atá againn, seo duit: 100_0123.MP4 )

Bhí “comedy of errors” againn aréir. Tháinig muid ar ais go dtí an t-árasán, stiúgtha i ndiaidh lá fada ag siúl ó áit go háit ag bailiú rudaí don árasán chomh saor agus b’fhéidir linn (is breá liom Penneys!!), agus thosaigh mé ag cócaireacht ár ndinnéar (tacos éisc agus brocailí). Níl muid chomh cleachta leis an chistin atá againn go fóill, agus tá cúpla rud nach n-oibreann rómhaith inti. Chuir mé na tacos isteach sa sorn ar feadh 5-7 bomaite, ionas go mbeadh siad té. Bhuel, bhí siad dóite go dubh agus bhí orm iad a chaitheamh amach as an doras, an deatach a choinneáil amuigh! Ach bhí an brocailí ar an sornchoire ar feadh 45 bomaite agus ní raibh an uisce bruite go fóill… aisteach ar fad. Bhris Jonathan cúpla babhla ar an urlár, agus bhris sé bulba solais úr nuair a bhí sé á chur isteach i lampa marbh. Ghrátáil mé mo mhéar go dona, ach bhí bréideanna ceannaithe againn, go buíoch, agus bhí mé ábalta ceann a chur ar mo mhéar sula raibh fuil ar an dinnéar dóite…  Buíochas le Dia don Ben & Jerry’s a cheannaigh muid inne, fosta, mar bhia sólás!

Ach inniu, bhí an chéad seans againn dul go dtí an margadh a bhíonn ar siúl achan Sathairn i lár na cathrach, agus bhí sé go hiontach! Bhí stallaí glasraí, stallaí torthaí, stallaí le ealaíon agus éadaí agus seodra, agus bhí áthas an domhain orm a bheith ag siúl timpeall an mhargadh ag féachaint ar na hearraí orgánacha agus lámhdhéanta. Fuair muid mála mór rudaí, agus mar a mhol Maitiú agus Maeve dúinn, rachaidh muid ansin achan seachtaine, ár gcuid siopadóireacht a dhéanamh.

Agus sin an cleas, nach é? Caithfidh muid ár saol a chruthú tharainn anseo, a bheith compordach leis. Caithfidh muid nósanna a dhéanamh a bhaineann leis an chathair agus an cheantar, a bheith cleachta leis na áiseanna atá ar fáil dúinn. Caithfidh muid cairde a dhéanamh (fríd an cheol, an Ghaeilge, agus an choláiste), chun a bheith inár mball den phobal anseo. Agus caithfidh muid a bheith foighneach lenár féin, mar ní tharlaíonn na rudaí seo thar oíche. Tá mé ag súil go mór leis an phróiseas.

Ádh mór oraibh,

Amanda

We have now moved into our apartment in Galway, and although we’re really happy to be here in Galway after all the hard work we did in Donegal, we’ve had a couple of rough days, and we’re learning that it will take some time to be completely settled in here.

Firstly, the car’s battery died, and now it isn’t working at all, even with a hearty push in the parking lot. We’d had a couple of problems with the battery in Donegal, but everything was all ready for leaving and coming to Galway, and so we came anyway (it did work to get us here, at least!), but the next day it was dead. We’re now waiting for the man who sold us the car to put in a new battery (since according to him he put in a new one before we bought the thing). What day? No idea… but at least we are here in Galway and, as we thought we would, we are thoroughly enjoying being able to walk everywhere and do everything without the car, if possible. But I do hope it’s fixed soon!

This is the first time Jonathan or I have rented an apartment furnished, and it feels to both of us as if we are house-sitting for the owners. We really like the apartment itself… but we’re not used to it yet, and a whole bunch of things are annoying us about it at the moment.

(If you want to see a small video of our apartment, take a look here: 100_0123.MP4)

We had a “comedy of errors” last night. We came back to the apartment, starved after a long day of walking from place to place collecting supplies for the apartment as cheaply as possible (I love Penneys!!), and I started to make our dinner (fish tacos and broccoli). We’re not really used to the kitchen yet, and a couple of things don’t work all that well in it. I put the taco shells in the oven for about 5-7 minutes, so that they’d be warm. Well, they were burnt to a black crisp and I had to toss them out the door to keep the smoke outside! However, the broccoli was on the range for a full 45 minutes and the water wasn’t even boiled yet… very strange. Jonathan broke a couple of bowls on the floor, and he broke a light bulb that he was putting into a dead lamp. I grated my finger very badly, but we had bought bandages thankfully, and I was able to put one on my finger before I got blood all over the burnt dinner…  Thank heavens for Ben & Jerry’s which we also bought yesterday, as comfort food!

But today, we had our first chance to go to the Market that’s on every Saturday in the centre of the city, and it was great! There were vegetable stalls, fruit stalls, stalls with art and clothes and jewellery, and I was so happy to be walking around the market looking at the organic and handmade goods. We got a big bag of stuff, and as Maitiú and Maeve suggested, we are going to go there every week to do our shopping.

And that’s the trick, isn’t it? We have to create our live here around us, to be comfortable with it. We need to make habits that concern the city and the area, to get used to the facilities that are available to us. We have to make friends (through music, Gaeilge, and the college) to be members of the community here. And we also have to be patient with ourselves, because these things don’t happen overnight. I’m looking forward to the process.

All the best,

Amanda

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s