PÁS!!! WE PASSED!!!

Haighea a chairde,

Tá muid thar a bheith sásta a rá go bhfuair muid pás sa scrúdú sin, agus go bhfuil muid ag bogadh go Gaillimh inniú. Glacfaidh muid pairt sa treoshuíomh scoláirí idirnáisiúnta amarach (ag a 9:30 ar maidin!), agus tosnóidh muid an cúrsa an déichiú lá de mhí Mheán Fómhair. Níl muid in ann a rá caidé chomh sásta atá muid… tá muid ag fanacht leis an dea-scéal seo le míonna… le níos mó ná bliain amháin, i ndáiríre, mar chuir muid isteach ar an Fulbright agus ar an chúrsa MA an samhradh seo caite. PHEW.

Fuair Jonathan 64 mar grád, agus fuair mise 68. Bhí díomá orainn na torthaí sin a fheiceáil ar dtús, mar tá muid cleachtaithe le grádanna i bhfad níos airde ná sin ar scoil… caidé a rinne muid?? Ach ansin, mhínigh Lillis Ó Laoire (ollamh uasal ag an ollscoil a rinne an ceartúchán ar na scrúdaithe) gur grádanna ard iad sa chórás márcála in Éirinn… dá réir, marcáiltear idir 40 – 70, agus ciallaíonn marc 70% go bhfuair duine céad onóracha, an grád is airde is féidir a fháil. Ní thuigim an córás sin go hiomlán… cad é faoi na 30 pointe eile go dtí 100, cad chuige nach n-úsáidtear iad ar chor ar bith? 🙂 Ach is cuma, mar ciallaíonn sé sin go bhfuair muid grádanna ard go leor, agus tá muid breá sásta leis sin.

Mar ceiliúradh, chuaigh muid go dtí an Maghery Bay Salon inné agus rinne muid folcadh feamainne. Bhí sé suimiúil ar fad agus bhain muid neart suilt as. Bíonn an fheamainn iontach maith duit, agus glanann sé amach aon rud nimhiúil atá i do chorp. Mhothaigh mé go raibh mé i mo mhaighdean mhára, i bhfolcadh le táth breá feamainne, agus sa deirdeadh mhothaigh mé iontach suaimhneach agus glan. Ina dhaidh sin, rinne muid dinnéar “slán” do Mharian sa teach, agus chuaigh muid amach go dtí an t-Ionad Cois Locha i nDún Lúiche, fá choinne ceolchoirm le Donal Lunny, John McSherry, Padraig Ryne, agus daoine eile le cairde. Ba cheolchoirm iontach é, an céann deireanach i mbliana, agus bhí an-áthas orainn go raibh muid ansin.

Anois, tosaíonn an fíor-obair… an MA! 🙂 Beidh sos beag againn, áfach, agus i ndiaidh an treoshuíomh amarach, beidh muid ábalta ár scith a ligint ar feadh seachtaine ar a laghad… don chéad uair ó a tháinig muid go hÉirinn! Tá muid ag súil go mór leis.

Le grá,

Amanda & Jonathan

Hey there, friends,

We are delighted to say that we both passed the exam, and that we are moving to Galway today. We’ll take part in the orientation for international students tomorrow (at 9:30am!), and we’ll start the course itself on the 10th of September. We are unable to say just how happy we are… we’ve been waiting for this good news for months… for more than a year, actually, since we applied for the Fulbright and the MA last summer. PHEW!

Jonathan got a grade of 64, and I got a 68. At first we were really disappointed with those results, since we’re used to getting much higher grades than that in school… what did we do wrong? But then, Lillis Ó Laoire (a fabulous professor at NUIG) explained to us that they are actually pretty high grades in the grading system of Ireland… according to him, grades are given between 40 – 70 in Ireland (as opposed to between 70 – 100 in the US), and a grade of 70% means that the person got “first honors,” the highest grade possible. I don’t quite understand that system entirely… what about the other 30 points to get to 100? How come they’re not used at all? But I don’t really mind, since it means that we got quite high grades, and we’re really happy about that.

In celebration, we went to the Maghery Bay Salon yesterday and took seaweed baths. It was very interesting and we really enjoyed it. Seaweed is very good for you, and it cleanses your body of any toxins that might be in there. I felt like a mermaid, in a bathtub with a big bunch of seaweed, and by the end I felt very relaxed and clean. After that, we made a nice farewell dinner for Marian at the house, and then went to a concert with friends in Dunlewey of Donal Lunny, John McSherry, Padraig Ryne, and others.It was a great concert, the last one of this year, and we were really happy to be there.

Now the real work starts… the MA! 🙂 We’ll have a break, though, and after the orientation tomorrow we’ll be able to relax for about a week at least… for the first time since we came to Ireland! We’re really looking forward to it.

With love,

Amanda & Jonathan

Advertisements

One thought on “PÁS!!! WE PASSED!!!

  1. Myshele says:

    Congrats, guys! The 40-70 system takes some getting used to, but makes sense once you get the hang of it. Still kinda bugs me that my students can pass a multiple-choice test while getting 60% of the answers WRONG but it just means I’m that bit harsher on marking their essays! 64 and 68 are definitely marks to be proud of! (the equivalent of a B and a B+)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s