Dhá lá níos mó… 2 days to go!

Seo Amanda ag scríobh, a chairde. Ón bhomaite seo, beidh na blaganna seo i nGaeilge agus i mBéarla ionas gur féidir linn cleachtadh a dhéanamh ar ár gcuid scríbhneoireacht as Gaeilge. Brón orm as na botúin a bheidh anseo (agus tá mé cinnte go mbeidh botúin ann!) i nGaeilge, ach caithfidh muid tosnú a dhéanamh áit inteacht. Mar a déarfá: tús maith, leath na hoibre!

This is Amanda writing, friends. From now on, these blogs will be both in Irish and English, so that we can get some practice with our writing in Irish. Sorry for the mistakes in Irish that are sure to come, but we do have to start somewhere… as they say, a good beginning is half the work! See the English version below the Irish stuff (because Irish always comes first! 🙂 )

Anseo atá muid, agus níl ann ach cúpla lá go dtí an scrúdú mór, a dhéanfaidh ár dtodhchaí. Má éireoidh linn, rachaidh muid go Gaillimh chun an cúrsa maistreacht a dhéanamh agus b’fhiú achan rud a rinne muid go dtí seo. Mura n-éireoidh… bhuel… níl a fhios againn caidé a dhéanfaidh muid, i ndáiríre, dá bhrí sin, níl mórán rogha againn ag an phointe seo ach éirigh sa scrúdú!

Agus sílim go mbeidh muid ceart go leor, i ndáiríre. Tá obair mhór déanta againn ón lá ar fhág muid Massachusetts. Rinne muid ceithre chúrsa uilig: Gael Linn ag tús Mhí Iúil, Oideas Gael ag deireadh Mhí Iúil, Gael Linn ag tús Mhí Lúnasa, agus an teagascóireacht leis na léachtóirí iontach ag an Acadamh ar an Bhun Bheag. Níl ach cúpla focal Béarla ráite eadrainn féin ar feadh dhá mhí, bíonn muid ag éisteacht le Raidió na Gaeltachta achan lá, ag léamh leabhar agus nuachtán i nGaeilge, agus ag scríobh píosaí beaga mar iontrálacha dialainne chóir a bheith achan lá. Ní thiocfadh linn a bheith níos mó buíoch de na múinteóirí iontacha a bhí againn, agus den chuidiú iontach a thug siad dúinn. Agus, ar ndóigh, tá muid iontach buíoch dár gcairde agus dár dteaghlaigh, a thug tacaíocht (de fhoirm airgid, cuidiú, loistín, teasgascóireacht sa Ghaeilge, nó aon rud eile) dúinn chun teacht anseo. Tá súil againn nach gcuirfidh muid díoma oraibh!

Tá sceitimíní orainn fá bheith ag bogadh go Gaillimh agus bheith inár gcónaí ansin, gan amhras… ach beidh sé beagán deacair Tír Chonaill a fhágáil anois, agus na cairde/gnéasáin seo déanta againn anseo. Agus tá muid díreach i ndiaidh cairde nua a dhéanamh agus a bheith níos cóngaraí dár gcairde (seanchairde agus cairde nua) i Murbhach Maolán, ar an Bhun Beag, ag an Acadamh, srl. Tá a fhios againn go dtiocfaidh muid ar ais agus níl muid ag rá “slán” go deo, agus tá sé greannmhar go bhfuil muid ag éirí brónach fá dtaobh de sula dtéann muid, fiú, ach is rud iontach tábhachtach dúinn pobal a bheith againn mar an ceann seo. Ach beidh muid ar ais, cinnte, agus tabharfaidh muid aon rud agus is féidir linn ar ais go dtí an pobal seo.

Níl “Comhrá le Chéile” ach bun-smaoineamh faoi láthair, ach nuair a bheas sé ar siúl againn tá súil agam go mbeidh sé go maith mar achmhainn amháin do dhaoine a bhfuil suim acu an Ghaeilge a fhoghlaim. Bheadh neart áthais orm dá gcuideodh sé daoine i Meiriceá AGUS daoine in Éirinn… ansin, seans go mbeadh muid in ann rud a thabhairt ar ais go dtí an pobal Ghaelach. Go dtí seo, ní fhaca mé achmhainn cosúil leis, agus leis na hacmhainnaí ar an idirlíon, cuirtear an bhéim ar an ghramadach nó ar an scríbhneoireacht. Thiocfadh leis a bheith mar atá sé mar beidh barraíocht oibre i gceist leis an achmhainn labhairt seo atá beartaithe againn, ach tchífidh muid. Seans go mbeidh sé cuidiúil do dhaoine, seans nach mbeidh… ach tá súil againn go mbeidh muid in ann an tús dó a chur ar bun go luath. Caithfidh muid taighde a dhéanamh fán teicneolaíocht leis an suíomh idirlínn agus an córas labhartha a bheith againn, ach le cuidiú Dé beidh an tús déanta againn an Fómhar seo.

Anois, tá machnamh randamach scríofa agam fada go leor… rachaidh mé amach chun obair a dhéanamh sa chlós Mharian, agus an grian ag taitneamh anois. Le cuidiú Dé, beidh dea-scéal againn le roinnt libh Dé Luan nó Dé Mairt, ach scríobhfaidh muid arís ar aon nós. Slán go fóill!

Amanda

 

 

 

 

Here we are, and we only have a couple more days till the big exam, which will determine our future. If we pass, we’ll go to Galway and do the Master’s program, and everything we’ve done up to this point will be worth it. If we don’t pass… well… we don’t really know what we’ll do, to be honest, and so we don’t really have much of a choice but to pass at this point!

And I think that we’ll be fine, really. We’ve done a lot of work since we left Massachusetts. We’ve done four courses in total: Gael Linn at the beginning of July, Oideas Gael at the end of July, Gael Linn at the beginning of August, and tutoring with the fabulous lecturers at the Acadamh in Bun Beag. We’ve only spoken a couple of words in English to each other for the past two months, we listen to Raidió na Gaeltachta every day, we’re reading books and newspapers in Irish, and we’re writing small pieces like diary entries almost every day. We couldn’t be more grateful to the wonderful teachers that we’ve had, and for the help they all gave us. And of course we’re very grateful to our friends and family who gave us such support (whether in the form of money, help, accommodation, Irish language teaching, or anything else) to help us get here. We really hope we don’t let you all down!

We are excited to be moving to Galway and to be living there, no doubt… but it will be a bit difficult to leave Donegal, now that we have all these wonderful friends and connections here. And we’ve only recently made some friends and/or gotten closer to some of our friends (old and new) in Marameelan, Bun Beag, at the Acadamh, etc. We know that we’ll come back and that we’re not saying “goodbye” forever, and it’s kinda funny that we’re getting sad about it even before we leave, but this type of community is so important to us. We’ll be back, for sure, and we’ll give back anything we possibly can to this community.

Comhrá le Chéile” is but an idea at the moment, but once it’s running we hope it can be used as a resource for people wanting to learn Irish. I would be really happy if it helped people in America AND people in Ireland… then there’s a chance we could give something back to the Gael community. Till now, I haven’t seen a resource like it, and I’ve only seen Irish language resources on the internet where the emphasis is on grammar or writing. It could be that way because it may be too difficult to keep up a resource that focuses on speaking the language, as we are planning to create, but we’ll see. Perhaps it will be helpful to people, perhaps it won’t… but we hope to establish the beginnings of it soon. We must do some research about the technology necessary to set up the website and the speaking system, but hopefully we’ll have the start done this autumn.

All right, that’s enough random reflections for now… I’m going out to do some yard work for Marian, while the sun is shining. Hopefully, we’ll have good news to share with you all Monday or Tuesday, but we’ll write something one way or another. Cheers!

Amanda

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s